Contact us

Emails

  • Xingjian Xu: xuxingjian(AT)big.ac.cn
  • Dawei Huang: huangdw(AT)big.ac.cn
  • Li Yang: liyang(AT)big.ac.cn
  • Zhang Zhang: zhangzhang(AT)big.ac.cn

Address

Dr. Zhang Zhang, PI
Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
No.1 Beichen West Road
Chaoyang District, Beijing 100101
China

Map